skip to Main Content

De Bende Van Ellende

“We werden gelijk in het diepe gegooid!”

Eén van onze ervaringsdeskundigen speelt zichzelf als cliënt na in een waargebeurde situatie. De administratie en een tas vol post gaan mee: brieven van deurwaarders, dwangsommen van schuldeisers en nog ongeopende brieven van de belastingdienst. De brievenbus wordt letterlijk op tafel geleegd.

Met De Bende van Ellende laten we deelnemers op verrassende wijze kennis maken met problematische leefsituaties. Hoe wordt er contact gelegd met de cliënt? Hoe wordt er geluisterd naar het verhaal? Hoe werkt het team met elkaar en de cliënt samen? Komen ze tot oplossingen en een aanpak?

Deze training leidt tot interactie, reflectie en veel discussies. Systematisch zullen de deelnemers alles in handen krijgen.

Wat levert het op:

• Het krijgen van praktisch inzicht in problematische leefsituaties
• Het toepassen van gesprekstechnieken en methodieken
• Het reflecteren op eigen gedrag, gevoel en handelen
• Het krijgen van inzicht in samenwerking

Thema’s:

• Armoede, schuldsanering, eenzaamheid, psychische kwetsbaarheid, multiproblematiek

Over de training

• Trainingsduur 4 uur
• Aantal deelnemers 10-12
• 1 professionele trainer en 2 ervaringsdeskundigen

Andere trainingen