skip to Main Content

"Indringend. Die voel je wel!"

Het Overleefhuis

In een volledig ingericht huis van iemand die in armoede leeft, zetten we een groep deelnemers aan het werk. Ze krijgen het verhaal van de bewoner, een portemonnee met 40 euro voor die week en een aantal vraagstukken voorgelegd. Welke dilemma’s komen ze tegen en welke keuzes maken ze? Zou het de groep lukken om rond te komen?.

Het Overleefhuis gaat over het maken van keuzes die we als professionals dom vinden, maar die het niet zijn als je deze plaatst in de context van armoede of schulden. Het wordt een ervaring die authentiek en confronterend zal zijn. Het zijn onze ervaringsdeskundigen die met levendige en echte verhalen de kracht hebben om de juiste verbeelding op te roepen.

Wat levert het op:
• Een realistisch beeld van de leefsituatie van mensen in armoede en schulden
• Het ervaren hoe het is om in armoede of met schulden te leven
• Het versterken van de essentie van het werk “waar doen wij het voor”

Thema’s:
• Armoede, schulden, ervaringsdeskundigheid, kwetsbaarheid

Over de training:
• Trainingsduur 3 – 4 uur
• Aantal deelnemers 8 – 12
• 1 professionele trainer en 2 ervaringsdeskundigen

Andere trainingen