skip to Main Content

BESTAANSZEKERHEID

Het team van Onzichtbaar Den Haag komt uit de Haagse modder van armoede en schulden, dak- en thuisloosheid, psychiatrie, verslaving en criminaliteit. We zijn ooit cliënt of patiënt geweest. De grond onder onze voeten was weggezakt en ons bestaan was onzeker. We hadden een ander nodig om uit een zwart gat te komen, want zelf lukte ons dat niet meer.

Als je de krant openslaat en leest over een toeslagenaffaire, bestaansonzekerheid, de menselijke maat of een toename van mensen met complexe problemen, dan gaat het over ons. De mensen voor wie jij straks aan de slag gaat.

Wij hebben ooit hulp of begeleiding gevraagd om uit de problemen te komen. Aan een Sociaal Juridische Dienstverlener of Sociaal Financieel Dienstverlener. Aan iemand zoals jij. Want misschien word je een schuldhulpverlener, geef je advies bij het Juridisch Loket, word je een budgetcoach of ga je beleid schrijven over sociale zaken. Hoe dan ook: het wordt jouw werk om te voorkomen dat mensen in situaties zoals de onze terecht gaan komen.

Om je te helpen in de voorbereiding zul je van ons les gaan krijgen. Of beter gezegd, we gaan je trainen. Wij zijn een trainingsbureau gespecialiseerd in het creëren van ervaringen en belevingen. Samen met ervaringsdeskundigen die jarenlang in de problemen hebben gezeten gaan wij jullie meenemen in hun levens.

We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten in de klaslokalen van de opleiding!

MEER OVER ONS

ONZICHTBAAR DEN HAAG
Wij zijn gespecialiseerd in trainingen met de inzet van ervaringsdeskundigen. Onze trainingen zijn levendig, confronterend en echt. We willen jou aansporen om met een nieuwe blik naar je studie te kijken. Hoe kan ik bijdragen aan het systeem waar je straks gaat werken? En welke impact heeft jouw (toekomstig) werk op mensen in kwetsbare situaties? Voor lange tijd blijven onze trainingen vragen oproepen, met een verhoogde betrokkenheid als gevolg.

Het creëren van een omgeving waarin je verrast worden door rauwe en authentieke verhalen, schrikken van hun eigen vooroordelen en waar ze eigen ervaringen delen, is waarvoor ons team de mouwen opstroopt.

TEAM
Het team van trainers, vernieuwers en ervaringsdeskundigen zijn gepassioneerd in het geven van belevingsgerichte en interactieve trainingen. Het creëren van een omgeving waarin jullie verrast worden door de verhalen, schrikken van je eigen vooroordelen en waar jullie eigen ervaringen delen, is waar ons team warm voor draait.

SOCIALE ONDERNEMING
Onzichtbaar Den Haag is actief in het onderwijs, binnen gemeenten en voor bedrijven. We trainen ambtenaren, studenten, sociaal werkers en leiders in het sociale domein. Met het team werken we naast onze trainingen ook aan maatschappelijke projecten om Den Haag, Rotterdam en andere steden mooier, leuker en socialer te maken.

ONZE WERKWIJZE

I DO ARRT
Binnen onze trainingen werken we met de I DO ARRT. Dit is een werkvorm waarmee je alle essentiële projectonderdelen duidelijk gemaakt worden.

Intentie (Intention)
We hebben de intentie om een leerervaring met impact te creëren én om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de studenten.

Het streven (Desired Outcomes)

 • Een collectieve ervaring en beleving met impact
 • Inzicht in de multiproblematiek & bewustwording van de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken zoals armoede en schulden
 • Het ontmoeten en leren van ervaringsdeskundigen
 • Het versterken van ‘Voor wie doen we dit en waarom is dit belangrijk?’
 • Het (her-)ontdekken van krachten en kwaliteiten van jezelf in het werken met…
 • Inzicht in samenwerking, leerdoelen en patronen

Agenda
Onze trainingen hebben altijd onderstaande elementen – die zullen ook terugkomen in de lessen die geven:

 • Incheck en uitcheck
 • Een ervaring en beleving
 • Uitwisseling: interactief gesprek
 • Reflectie: Het Dagboek
 • Vraag en antwoord met ervaringsdeskundigen
 • Afronding, reacties en afsluiting

Rollen (Roles)
De rollen en taken van iedereen:

 • Trainer: Proces begeleiden, structureren
 • Ervaringsdeskundige: Context geven, ervaringskennis delen, verhalen vertellen
 • Studenten: Actief (samen)werken, leren, experimenteren, vragen stellen, nieuwsgierig zijn

Regels (Rules)

We maken met elkaar een aantal afspraken voor de samenwerking:

 • We gebruiken de wijsheid, kennis en ervaringen van de groep
 • We vragen om verantwoordelijkheid, betrokkenheid en eigenaarschap
 • We schakelen tussen hoofd, hart en handen
 • We zijn goed voorbereid, maar ook bereid om de structuur los te laten
 • We zorgen voor onszelf, elkaar en onze omgeving
 • We hebben niet alle antwoorden, maar stellen wel de juiste vragen
 • We luisteren om te leren
 • We nodigen plezier en ontspanning uit

Tijd (Time)

Zie het rooster voor de data en tijden.

ROOSTER

Lesweek 2

In lesweek 2 vindt de training van Onzichtbaar Den Haag plaats.

Lesweek 3

Voor deze les heb je een opdracht meegekregen, die vind je hier: Bestaansonzekerheid – Opdracht 1

Lesweek 5

Voor volgende week: zorg er als eerste voor dat je de opdracht van de vorige keer af hebt. Zie hierboven.
Volgende week gaan jullie verder met de thema’s waar het de vorige les met Boy en Dennis over is gegaan. De komende keer komt Dennis samen met Ido. Hij is de compagnon van Boy en is vooral van het dingen plat slaan: maak het niet moeilijker dan het is. Dat neemt hij mee de klas in.
We gaan verder met jullie thema. Als je nog geen thema hebt: maak een keuze. Waar we vervolgens met jullie over gaan praten is dit: waarom is het zo lastig voor ons om sommige (de gevoelige) dingen te bespreken? Door dat bij onszelf na te gaan kunnen we achterhalen waarom anderen het moeilijk vinden om bijvoorbeeld hulp te vragen of om bang te worden iets te doen. Neem dus even een uurtje de tijd en bedenk voor jezelf wat jou tegenhield om jezelf kwetsbaar op te stellen. Neem als richtlijn een half A4tje om dat op te schrijven.

Lesweek 7

Info volgt nog. Daar hoor je t.z.t. van!

Naar onze website