skip to Main Content

Als een Dubbeltje

“Heel verhelderend. Ik dacht het allemaal wel te weten, maar ik heb echt nog veel te leren!”

In Als een Dubbeltje komen nieuwe verhalen van ervaringsdeskundigen aan bod die stevig gestoeld zijn op het oorzakelijke verband in de systeemwereld. Aan de hand van een nieuwe opdracht van Achmed wordt duidelijk hoe armoede en andere problematiek een onderdeel zijn van een verdienmodel en hoe het een vorm van symptoombestrijding is. We gaan met elkaar het thema zo plat als een dubbeltje slaan zodat het duidelijk wordt waarvan zulke problemen een logisch gevolg zijn.

De training zal antwoorden geven op meerdere vragen. We spreken vaak van het systeem en de systeemwereld, maar wat is dat precies? Wat doet het werken binnen het systeem met mij? Hoe zijn wij onderdeel van de oplossing en hoe maken wij deel uit van het probleem? En welke rol speelt mijn organisatie en ikzelf in dit geheel?

Met de kennis die in de training wordt opgedaan zal er concreet naar de eigen invloed gekeken worden. We gaan daarmee de illusie van machteloosheid doorbreken en vervangen door een collectief streven naar verandering.

Wat levert het op:

  • Geraakt worden door de verhalen van de ervaringsdeskundigen
  • Het gezamenlijk vaststellen van wat het systeem
  • Inzicht in de wisselwerking binnen het systeem
  • Het versterken van ‘Waarom is mijn werk belangrijk’
  • Een aanzet geven tot ‘Wat staat mij te doen’
  • Met vernieuwde energie terugkeren naar het werk

Thema’s:

• Eenzaamheid, armoede, schulden, verslaving, psychische kwetsbaarheid, werkloosheid – en de relatie van deze thema’s met het systeem.

Over de training:

• Trainingsduur 3,5 uur
• Aantal deelnemers 8 – 20
• 1 professionele trainer en minimaal 2 ervaringsdeskundigen

Gemiddelde beoordeling:

• De training heeft mij bruikbare nieuwe inzichten opgeleverd (ons streefcijfer: 8,5) 8,4
• De training heeft mij in mijn gevoel weten te raken (ons streefcijfer: 7) 7,3
• De training spoort me aan om in mijn werk (nog) meer rekening te houden met mensen in kwetsbare posities (ons streefcijfer: 7,5) 8,2
• De ervaringsdeskundigen en gespreksleider hebben de training goed gefaciliteerd (ons streefcijfer: 9) 9,4

Andere trainingen